Social

A apărut Catalogului pădurilor virgine și cvasivirgine din România, ediția august 2020

• Bookmarks: 4


Catalogul pădurilor virgine și cvasivirgine are, în această lună, înscrisă o suprafață totală de 33.033,61 ha, din care 6.665,46 ha păduri virgine și 26.368,15 ha păduri cvasivirgine.

În cursul lunii martie 2020 a fost finalizat „Ghidul de bune practici privind întocmirea și verificarea studiilor de fundamentare a pădurilor virgine / cvasivirgine”, care a fost postat pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și care este un instrument de un real folos elaboratorilor și gărzilor forestiere pentru întocmirea unor noi studii sau completarea/corectarea și respectiv, verificarea studiilor ce nu sunt încă avizate. Precizăm că la data actuală, mai există 63 de studii neavizate, cu o suprafață totală de 21.616,76 ha, din care 41 de studii, cu o suprafață aferentă de 17.926,96 ha, au fost returnate pentru refacere direct de către gărzile forestiere, iar la diferența de 22 studii, cu o suprafață aferentă de 3.689,8 ha ce au fost transmise pentru avizare la MMAP, au fost solicitate completări. Pentru evitarea unor neînțelegeri, precizăm că un studiu poate cuprinde unul sau mai multe trupuri de pădure. La toate aceste studii au fost făcute observații cu privire la conținut, ce au fost comunicate elaboratorilor pentru a fi efectuate completările / corecturile necesare. Pe baza „Ghidului” mai sus menționat, avem informații că toate aceste studii vor fi revizuite de către elaboratori pentru a fi supuse avizării în CTAS.

De asemenea, în luna august a fost finalizată achiziția publică a serviciilor de întocmire a „Studiului național de identificare a pădurilor virgine / cvasivirgine”, urmând a se încheia contractele de execuție. Această reușită a fost posibilă ca urmare a finalizării în prima parte a lunii aprilie 2020 anexelor cu amplasamentele, care cuprind o suprafață identificată de 39.558,4 ha, pe raza unui număr de 19 județe din România.

Amplasamentele din anexele la studiu au făcut obiectul unei consultări publice în luna ianuarie 2020, ocazie cu care au fost primite mai multe propuneri din partea ONG și a unor persoane fizice. Din cauza faptului că propunerile au fost aproximative ca suprafață și cu amplasamente neactualizate, a fost necesară o analiză amănunțită, pentru excluderea amplasamentelor care se aflau deja în Catalog sau au făcut obiectul unor studii încă neavizate, de stabilire a suprafeței corecte în loc de cea estimată, dar și pentru a adăuga noi amplasamente ce au fost identificate între timp la nivelul MMAP.

Amplasamentele identificate conțin și pădurile care se califică și care fac parte în prezent din situl natural UNESCO „Păduri străvechi și seculare de fag din Carpați și alte regiuni ale Europei” ce nu au fost cuprinse în alte studii individuale.

4 recommended
comments icon0 comments
0 notes
18 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *