Social

Fără probe orale la Bacalaureat

• Bookmarks: 4


Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul Educației.

Probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale din cadrul examenului național de Bacalaureat se echivalează/recunosc conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării

“Pentru anul școlar 2019-2020, probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, probele de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii care au urmat studiile liceale într-o limbă a minorităţilor naţionale, probele de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională studiată pe parcursul învăţământului liceal și probele de evaluare a competenţelor digitale se echivalează/se recunosc conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a acestei ordonanțe de urgență”, precizează MEC.

Transport gratuit pentru toți elevii

Toți elevii din România vor beneficia de transport public gratuit. Conform ordonanței, operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:

· încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane, prin curse regulate, la nivel județean-

· retragerea licenței de traseu în cazul transportului interjudețean.

“Statul asigură finanţarea de bază și pentru preşcolarii şi elevii din învăţământul de stat, şi pentru preşcolarii din învăţământul particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, precum şi pentru elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi cel confesional, care studiază în unităţi de învăţământ autorizate provizoriu. De asemenea, statul asigură finanţarea de bază pentru învăţământul profesional, liceal particular şi cel confesional, autorizat provizoriu, pentru perioada suspendării cursurilor din anul școlar 2019-2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Finanţarea se face în baza şi în limitele costului standard per elev, per preşcolar, după caz, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei și Cercetării”, mai precizează MEC.

Pentru anul școlar 2019-2020, cadrelor didactice care susțin examenul pentru definitivare în învățământ li se recunoaște nota obținută la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat.

4 recommended
comments icon0 comments
0 notes
43 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *