Social

SNSPA organizează admitere online în acest an

• Bookmarks: 6


Anul acesta, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

În anul 2020, concursul de admitere la studiile universitare de licenţă de la SNSPA cuprinde două etape: preînscrierea online și admiterea.

Preînscrierea online se desfășoară în perioada 18 mai – 16 iunie 2020, pentru toate facultățile din cadrul SNSPA.

Admiterea la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și Facultății de Management se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021.

Facultatea de Științe Politice a continuat înscrierile online la pretestare, începute în luna februarie 2020. Candidații înscriși la Facultatea de Științe Politice vor participa la o pretestare online, care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă la disciplinele și tematica anunțate deja pe website-ul facultății.

„Lansăm o platformă de admitere online, user friendly, accesibilă de acasă, pentru a nu-i scoate pe candidați din zona lor de confort și de siguranță. Printr-o comunicare directă, constantă și foarte implicată, SNSPA va fi alături de candidați, mult mai mult decât înainte, oferindu-le sprijin pe tot parcursul înscrierii”, a declarat rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Remus Pricopie.

6 recommended
comments icon0 comments
0 notes
57 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *