Sănătate

Cardul de sănătate redevine obligatoriu

• Bookmarks: 1


Consultațiile la medicul de familie și specialistul din ambulatoriu sunt singurele exceptate până la 30 septembrie.

Cardul de sănătate redevine obligatoriu atunci când asigurații accesează serviciile medicale, de îngrijiri la domiciliu, când solicită medicamente, materiale sanitare și dispozitive medicale.

„De la 1 iulie este reluată obligativitatea utilizării cardului naţional de sănătate pentru serviciile medicale acordate în unităţile sanitare cu paturi şi de către furnizorii de investigaţii paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu sau îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de medicamente.”, anunță Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În continuare, fără card de sănătate pacienții pot fi consultați la medicul de familie ori în ambulatoriul clinic de specialitate. Măsura are doar caracter temporar, până la 30 septembrie, dată după care devine obligatoriu și pentru aceste situații.

Ce documente își prelungesc automat valabilitatea

Legislația în domeniu a fost adaptată și conține o serie de noi reguli, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea Covid-19. Astfel, consultaţiile medicale acordate în asistenţa medicală primară şi ambulatoriul de specialitate clinic, inclusiv serviciile conexe actului medical furnizate de psiholog şi logoped, pot fi acordate şi la distanţă, utilizând orice mijloace de comunicare. Consultaţiile medicale la distanţă se acordă cu încadrarea în numărul maxim de 8 consultaţii pe oră.

Consultaţiile la medicul specialist din ambulatoriu se acordă fără a fi necesar biletul de trimitere și în urma consultaţiilor acordate la distanţă medicul de familie sau medicul specialist va emite toate documentele necesare pacientului ca urmare a actului medical, inclusiv prescripţiile medicale, documente ce sunt transmise pacientului prin mijloace de comunicare electronică.

Medicii din spital pot elibera, dacă situaţia o impune, la externarea asiguratului, prescripţie medicală pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în ambulatoriu pentru maximum 90 de zile. Pentru situaţiile care necesită prezentarea de documente casei de asigurări de sănătate de către asigurat, documentele pot fi transmise casei de asigurări de sănătate prin mijloace electronice de comunicare ce pot fi folosite și pentru transmiterea de către casele de asigurări de sănătate a documentelor eliberate, necesare asiguraţilor.

De asemenea, s-a prelungit până la 30 septembrie termenul de valabilitate pentru următoarele documente a căror valabilitate expiră până la această dată: biletele de trimitere pentru specialităţi clinice, inclusiv pentru specialitatea medicină fizică şi de reabilitare- biletele de trimitere pentru specialităţi paraclinice- recomandările medicale pentru dispozitive medicale, tehnologii şi dispozitive asistive, documente ce se depun sau se transmit la casa de asigurări de sănătate- deciziile de aprobare pentru procurarea dispozitivului medical, tehnologiilor şi dispozitivelor asistive- deciziile de aprobare emise de către comisia de specialitate de la nivelul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru efectuarea investigaţiei PET-CT.

comments icon0 comments
0 notes
34 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *