International

Deșeuri radioactive: România e amenințată cu plângere la Curtea de Justiție

• Bookmarks: 5


Comisia Europeană a trimis avize mai multor țări din Uniunea Europeană care nu au adoptat un program național de gestionare a deșeurilor radioactive.

România apare pe lista neagră întocmită de oficialii europeni, alături de Bulgaria, Danemarca, Grecia, Lituania și Polonia. Aceste țări nu au adoptat un program național de gestionare a deșeurilor radioactive care să respecte cerințele din Directiva privind combustibilul uzat și deșeurile radioactive. Comisia Europeană a trimis un alt aviz motivat României pentru faptul că nu a transpus în mod corect anumite cerințe din Directiva 2011/70/Euratom a Consiliului Europei.

Directiva instituie un cadru comunitar pentru asigurarea gestionării responsabile și în condiții de siguranță a combustibilului uzat și a deșeurilor radioactive, cu scopul de a asigura un nivel ridicat de siguranță și de a evita impunerea unor sarcini inutile asupra generațiilor viitoare.

Practic, țările Uniunii Europene generează deșeuri radioactive la producerea energiei electrice în centrale nucleare sau de utilizarea materialelor radioactive fără a apela la energia electrică în scopuri medicale, industriale, agricole și de cercetare. Fiecare stat membru are obligația de a elabora și de a pune în aplicare programe naționale de gestionare a întregului volum de combustibil uzat și a tuturor deșeurilor radioactive generate pe teritoriul lor, de la generare până la eliminare. Obiectivul este de a proteja lucrătorii și publicul larg de pericolele asociate radiațiilor ionizante.

Statele membre aveau ca termen de transpunere a directivei data de 23 august 2013 și trebuiau să notifice pentru prima dată programele lor naționale Comisiei până la 23 august 2015. Statele membre vizate au la dispoziție trei luni pentru a lua măsuri. În caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene cu privire la aceste cazuri.

5 recommended
comments icon0 comments
0 notes
43 views
bookmark icon

Write a comment...

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *